Agenda

A G E N D A     2 0 2 3

     12 jan 2023 – Eerste repetitie van 2023

 

     26 jan 2023 – Ledenvergadering 

 

     01 apr 2023 – Passieconcert in de Sions kerk in Terschuur

 

     09 apr 2023 – Medewerking op 1e paasdag aan
                              de  kerkdienst in de geref. kerk Zwartebroek

    18 mei 2023 – Hemelvaartsdag (geen koorrepetitie)

 

     27 apr 2023 – Koningsdag (geen repetitie)

     22 jun 2023 – Optreden in Nieuw Avondrust – Voorthuizen

     22 jun 2023 – Slotavond van het seizoen in de Belleman

 

    31 aug 2023 – Eerste repetitie na de zomervakantie

         dec 2023 – Kerstconcert

 

 

 

Onze sponsors

Bedankt!

Sponsoring

Als koor doen we zelf veel om de kosten te drukken en de inkomsten te verhogen.
Ondanks al deze moeite lukt het ons niet om zonder hulp van anderen alles te doen wat we als koor moeten doen.

Daarom zijn we heel dankbaar dat we regelmatig van bedrijven financiele ondersteuning krijgen. Dat gebeurt bij grote uitvoeringen, bv bij een jubileumconcert of bij de Volkskerstzang We noemen de naam van de sponsors dan – als zij dat wensen – in het programmaboekje.

We zijn heel blij dat meerdere bedrijven zich bereid hebben verklaard ons drie jaar lang, zonder koppeling aan een uitvoering, te ondersteunen.
Dat is een opsteker, omdat we daarmee zondermeer al een zekere basisopbrengst hebben voor de aanschaf van nieuwe muziekstukken ed
De volgende bedrijven hebben ons voor de komende jaren een bijdrage toegezegd: